Chính sách bảo mật

A. Giới thiệu

Chính sách Quyền riêng tư của WeCollect/chúng tôi nhằm giúp Người dùng hiểu WeCollect thu thập dữ liệu gì, tại sao WeCollect thu thập và WeCollect làm gì với dữ liệu đó. Các bạn đã tin tưởng sử dụng WeCollect và chia sẻ thông tin với chúng tôi, vì vậy WeCollect cam kết chỉ sử dụng thông tin của Người dùng để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho bạn.
Một số khái niệm được sử dụng ở Chính sách Quyền riêng tư này:

B. Chính sách quyền riêng tư

1. Khi nào WeCollect thu thập thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân về người dùng theo các phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ liệu cá nhân đã được thu thập với những Dữ liệu cá nhân chúng tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên vừa là Người đóng góp vừa là Tổ chức thu gom, chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới.
a. Khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi
Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi, cụ thể:
Đối với các mục đích như để phát hiện và ngăn chặn gian lận, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn khi không có sự đồng thuận.

b. Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của ứng dụng, Dịch vụ. Một số ví dụ như:

2. Thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích nào?

a. Cung cấp dịch vụ và các tính năng
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để:
b. An toàn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:
c. Nghiên cứu phát triển và bảo mật
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới...
d. Mục đích pháp lý
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân không có sự đồng thuận, bằng cách dựa trên ngoại lệ về Quyền lợi Hợp pháp cho các mục đích như phát hiện và ngăn chặn gian lận.
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân không có sự đồng thuận, bằng cách dựa trên ngoại lệ về Quyền lợi Hợp pháp cho các mục đích như phát hiện và ngăn chặn gian lận.

3. Cách thức lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

WeCollect thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ duy trì Dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc ẩn danh Dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ Dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng WeCollect, hoặc quyền của bạn được sử dụng các Dịch vụ của WeCollect bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy Dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.
Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

4. Quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản cá nhân, thông tin Tổ chức thu gom, thông tin Điểm thu gom với WeCollect. Nếu bạn không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ.
Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin không bắt buộc hoặc/và thông tin về vị trí hiện tại của mình (được cung cấp qua thiết bị của người dùng), tuy nhiên sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số chức năng của WeCollect.

5. Chia sẻ với bên thứ ba

a. Người dùng khác
Nếu bạn là Người đóng góp, chúng tôi sẽ chia sẻ số điện thoại của bạn, thông tin của Đơn gửi đồ, Đơn vận chuyển được gửi cho Tổ chức thu gom để thực hiện yêu cầu gửi đồ của bạn
Nếu bạn là Tổ chức thu gom, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin đến các người dùng là Người thu gom nhằm mục đích với các thông tin sau:
b. Đối tác vận chuyển - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời (AhaMove)
Khi bạn sử dụng chức năng đặt đơn vận chuyển và dịch vụ vận chuyển của AhaMove, các thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ bao gồm
Các thông tin cá nhân của bạn sau khi được gửi cho AhaMove sẽ được áp dụng theo Chính sách bảo mật của AhaMove đối với các dịch vụ do đơn vị này cung cấp, cụ thể là quá trình tạo, vận chuyển và lưu trữ thông tin các Đơn vận chuyển.

C. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: